Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over Swim to Fight Cancer?

Bekijk dan eerst of je hieronder je antwoord kunt vinden. Lukt dit niet, dan ontvangen we je vragen graag per mail.

Wie kan er deelnemen aan Swim to Fight Cancer? 

Een deelnemer is minimaal 18 jaar, mag niet zwanger zijn en mag geen gezondheidsproblemen hebben. Tevens is een deelnemer minimaal in het bezit van de zwemdiploma’s A en B. Aan elke deelnemer zal voor de start worden gevraagd dit te verklaren. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger. Bij inschrijving dient de ouder te verklaren toestemming te geven.  

Wat gebeurt er als ik het streefbedrag aan donaties niet haal?

Naast het inschrijfgeld is er voor elke deelnemer het streven om een sponsorbedrag van €250,- binnen te halen. Mocht dit onverhoopt niet helemaal lukken, dan zwem je uiteraard gewoon mee 16 september 2018. Het blijft een streefbedrag.

Wat adviseert de organisatie ten aanzien van het zwemmen met of zonder wetsuit?

We raden je sterk aan om voor je eigen veiligheid een full wetsuit (armen en benen bedekkend) en eventueel waterschoenen te gebruiken, zeker als de temperatuur onder de twintig graden is. Het zwemmen met een wetsuit levert naast extra warmte ook drijfvermogen op. Als de watertemperatuur lager dan achttien graden is, dan is een wetsuit zelfs verplicht.

Zeker voor niet getrainde zwemmers is het raadzaam dit advies op te volgen. Bovendien raden wij deelnemers aan om in dit zwempak te trainen. Houd de website in de gaten voor advies.

Zijn er mogelijkheden om je om te kleden en te douchen?

Zowel business teams, als estafetteteams en individuele deelnemers is de mogelijkheid je om te kleden.  Hier kun je persoonlijke eigendommen in een tas voorzien van naam in een bewaakte ruimte achterlaten.  

Bij de finish is het mogelijk om te douchen. Hier worden ook de badjassen en medailles uitgedeeld.  

Waar kan ik parkeren tijdens de Swim?

In alle parkeergarages, behalve de Appelaar. Deze zit vrij snel vol en is op 16 september lastig te bereiken vanwege de drukte.

Haarlemmers, kom als het kan zoveel mogelijk op de fiets!  

Wat is de waterkwaliteit van het water tijdens Swim to Fight Cancer? 

Het water in het Spaarne is geen officieel zwemwater. Hoogheemraadschap Rijnland spant zich dagelijks in om het water rondom Haarlem zo schoon mogelijk te houden, maar kan geen invloed uitoefenen op de uiteindelijke kwaliteit. Omdat het Hoogheemraadschap ons initiatief bijzonder sympathiek vinden, zullen ze de komende tijd in samenwerking met InTech bij uitzondering de waterkwaliteit van het parcours van Swim to Fight Cancer meten en uiteindelijk een advies geven voor het evenement op 16 september 2018.

Wie controleert de waterkwaliteit van de Swim to Fight Cancer? 

Voor de Swim to Fight Cancer doet Hoogheemraadschap Rijnland er samen met InTech alles aan om de waterkwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen, maar kan geen invloed uitoefenen op de uiteindelijke kwaliteit. Zij doen intensieve controles van het water. De organisatie zorgt dat drijvend en niet drijvend vuil en andere obstakels uit het water gehaald.

Wat doet de organisatie als de metingen een negatief resultaat opleveren?

Indien de waterkwaliteit op 16 september een onverantwoord gevaar dreigt op te leveren voor de gezondheid (bijvoorbeeld door zeer hevige weersomstandigheden), behoudt de organisatie zich het recht voor om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de deelnemers, met als uiterste consequentie het afgelasten van het evenement. Zie de algemene voorwaarden voor meer details. 

Mogen de bedrijven achter businessteams acties op touw zetten om donatiegeld binnen te halen?

Ja, natuurlijk! We omarmen alle initiatieven die geld opleveren voor het goede doel. We vernemen als organisatie echter graag van tevoren welke acties worden ondernomen. Dan kunnen we er namelijk op anticiperen en houden we het overzicht. De stichting Swim to Fight Cancer is echter in geen geval verantwoordelijk voor acties die door derden op touw worden gezet. 

Is het mogelijk een afstand in estafettevorm af te leggen?

Ja. De twee kilometer kan ook door een team van vier personen gezwommen worden. Iedere zwemmer legt dan 500 meter af.  Het parcours is gelijk aan de twee kilometer voor individuele zwemmers. 

Met hoeveel deelnemers houden jullie rekening bij de Swim to Fight Cancer? 

We hopen op zoveel mogelijk deelnemers, maar houden rekening met 600 deelnemers. De organisatie behoudt zich het recht voor om dit aantal aan te passen.

Verrekenen jullie het tijdvoordeel van het zwemmen in wetsuit?

Nee. We adviseren deelnemers wel om te zwemmen met een wetsuit. Overigens is Swim to Fight Cancer geen officiële wedstrijd, hoewel iedere deelnemer wel na afloop een tijdsregistratie ontvangt. Je moet hiervoor wel de finish-boog aantikken!

Hoe houden jullie het inschrijfgeld en de donaties gescheiden? 

Het inschrijfgeld en de donaties houden wij strikt gescheiden, doordat wij werken met twee verschillende bankrekeningen. Op de ene rekening komen inschrijfgeld en eventuele sponsorgelden binnen, op de andere rekening de donaties. De donaties komen 100% ten goede aan Stichting Fight cancer (na aftrek van eventuele transactiekosten). Na afloop van het event wordt de voorlopige stand doorgegeven. Eind september wordt het definitieve totale donatiebedrag openbaar gemaakt en overgemaakt aan de stichting Fight cancer. 

Hoe wordt gezondheid en veiligheid in en op het water bewaakt?

Dankzij de inzet van partijen zoals Brandweer, gemeente Haarlem,  Haarlemse Reddingsbrigade, het Rode Kruis, de Havendienst en Haarlemse kano- en roeiverenigingen zijn wij op het water voorzien van gediplomeerde EHBO'ers, lifeguards, duikers, ervaren zwembegeleiders en security-boten.