Veiligheid en gezondheid

Het water in het Spaarne is geen officieel zwemwater. Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Haarlem spannen zich dagelijks in om het water rondom Haarlem zo schoon mogelijk te houden. Voor het evenement zullen zij er alles aan doen om de waterkwaliteit te controleren en eventueel te verbeteren, maar ze kunnen geen invloed uitoefenen op de uiteindelijke kwaliteit. Drijvend, niet drijvend vuil en andere obstakels worden uit het water verwijderd. Er wordt dus altijd in verantwoord water gezwommen. 

Deelnemers worden geadviseerd om waterschoenen te dragen vanwege ondiepe stukken binnen het parcours. Ook een wetsuit wordt geadviseerd. 

Indien de waterkwaliteit op 16 september een onverantwoord gevaar dreigt op te leveren voor de gezondheid (bijvoorbeeld door riool overstorten na zeer hevige weersomstandigheden), behoudt de organisatie zich het recht voor om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de deelnemers, met als uiterste consequentie het afgelasten van het evenement. Zie de algemene voorwaarden voor meer details.