Over Stichting Fight cancer

Fight cancer is een jonge en eigenzinnige stichting voor jongvolwassenen die fondsen werft voor KWF Kankerbestrijding. Onder het motto ‘Love life. Fight cancer.’ laten wij zien dat de strijd tegen kanker resultaat oplevert en inspireren wij mensen om mee te doen. Fight cancer wil jonge mensen bewust maken van de noodzaak van kankerbestrijding, ze betrekken bij de strijd tegen kanker en vooral: aansporen tot actie!

De opbrengsten van Fight cancer gaan via KWF Kankerbestrijding naar wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie.

De opbrengsten van de Swim to Fight Cancer gaan naar jonge, talentvolle onderzoekers met baanbrekende ideeën. Door het financieren van hun onderzoek hopen wij steeds dichterbij de dag te komen dat kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn. 

Sommige mensen voeren de strijd tegen kanker op de werkvloer. En dat zijn onder andere deze jonge toponderzoekers die zich verder willen specialiseren in de oncologie of in het onderzoek naar kanker, waarvan we verwachten dat ze een belangrijke rol zullen gaan spelen in het kankeronderzoek in Nederland.

Door hun onderzoek te steunen kunnen zij onderzoek naar kanker of de medische behandeling van kanker doen in gerenommeerde oncologische instituten. Met het geld kunnen de onderzoekers dus meer kennis van kanker verzamelen, verspreiden en toepassen!

Klik hier om meer te lezen over deze onderzoekers.

www.fightcancer.nl

 

Swim to Fight Cancer

Onder de naam 'Swim to Fight Cancer' wordt een unieke zwemtocht van ca. 2000 meter door natuurlijk buitenwater in een stad/streek georganiseerd. De eerste editie in 2014 werd gehouden in ’s-Hertogenbosch. In 2015 werd er naast ’s-Hertogenbosch ook in Dordrecht gezwommen en in 2016 kwamen daar Haarlem, Hoorn, Delft en Apeldoorn bij. In 2017 is er gezwommen in 7 verschillende steden in Nederland. En dit jaar wordt er in 11 steden gezwommen voor Swim to Fight Cancer! 

Kijk voor een sfeerimpressie van de eerste editie: https://vimeo.com/107679467.

Missie

Swim to Fight Cancer is een recreatief zwemevent waarbij deelnemers, alleen of in een team zoveel mogelijk geld bijeenbrengen voor kankeronderzoek waarmee zij een bijdrage leveren aan het gevecht tegen kanker zodat op een dag de ziekte niet meer dodelijk is. Samen zetten wij ons in voor een wereld waarin kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn.

Doelstelling

Vanuit een crowd funding-beleid bij uiteenlopende doelgroepen aandacht en opbrengsten genereren ter bestrijding van kanker. De opbrengst van de donaties (na aftrek van transactiekosten) komt ten goede aan stichting Fight cancer. Doelbesteding is het financieren van onderzoek van jonge, talentvolle artsen en onderzoekers. Doel is een beweging te creëren tegen kanker onder met name jongvolwassenen.  

Ons Anti strijkstok beleid


Het bestuur van Swim to Fight Cancer heeft goed nagedacht over een aantal kritische succesfactoren voor het welslagen van het idee. Belangrijk uitgangspunt is dat we zuiver en integer willen handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van onze deelnemers, donateurs, sponsoren en de kankerpatiënten. De meeste gehoorde kritiek op acties voor goede doelen is dat er geld aan de strijkstok blijft hangen.

Met het Anti-strijkstokbeleid bedoelen we dat de totale opbrengst van Swim to Fight Cancer, dat wil zeggen inschrijfgelden, donatiegelden en sponsorgelden, minus de kosten voor de organisatie van het evenement, eventuele opstartkosten voor het komend jaar en de kosten van het betalingsverkeer, ten goede komen aan de stichting Fight cancer. Na afloop van het evenement wordt het totale bedrag openbaar gemaakt.

ANBI-status

Stichting Fight cancer is geregistreerd als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor zijn de donaties aan Fight cancer vrijgesteld van schenkbelasting. De donaties komen dus zonder heffing van schenkbelasting volledig ten goede aan Fight cancer. Donateurs kunnen ook gebruik maken van belastingvoordelen met betrekking tot de gedane giften aan Swim to Fight Cancer. Particuliere donateurs van een ANBI kunnen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Ook voor ondernemingen is het mogelijk om hun giften onder voorwaarden af te trekken van de vennootschapsbelasting.

De kosten en de donaties: twee rekeningen

Inschrijfgelden

Het evenement wordt bekostigd door inschrijfgelden (individueel, teams, kids), sponsorgelden en suppliers. Zonder de inbreng van sponsors en suppliers wordt de Swim zeer kostbaar. Elke stad werkt met een eigen begroting. Er zijn minimum eisen waar elke stad aan moet voldoen, maar er is ook veel vrijheid om het event een eigen tintje te geven die past bij de betreffende stad. 

Individuele deelname kost € 75,- incl. btw en de bijdrage van een business team is € 1.000,- excl. btw voor 4 deelnemers. In diverse steden wordt er ook een kidsswim  georganiseerd, de inschrijfkosten voor deelnemers t/m 12 zijn €25,-. Kosten voor deelname aan de kidsswim kunnen – bv dmv een sponsor - laag worden gehouden.

Uiteraard staan daar een aantal tegenprestaties tegenover (zie www.swimtofightcancer.nl). 

Donatiegelden

Naast het betalen van inschrijfgeld moet iedere individuele deelnemer € 250,- p.p. aan donaties voor Fight cancer ophalen, een team (max 5 deelnemers) minimaal € 1.000.- en een deelnemer t/m 18 jaar minimaal € 100,-.   

 

Alle inschrijfgelden en sponsorgelden worden op rekening A gestort (transactierekening op naam van lokaal bestuur en Fight cancer) en alle donaties die de deelnemers ophalen op rekening B (donatierekening op naam van Fight cancer). De donatieteller die de website ‘digitaal’ bijhoudt op de homepage, betreft dus de netto donatiebedragen waarvan uitsluitend transactiekosten in mindering worden gebracht.